03 September 2008

Tender program RTM

[ Soalan Parlimen : jawab bertulis ]

Meminta MENTERI PENERANGAN menyatakan jumlah keseluruhan syarikat yang diiktiraf dan diberi hak mengemukan tender mendapat program di semua rangkaian televisyen RTM.

Jawapan Menteri:

Tuan Yang Dipertua,

Sehingga Mei 2008, sebanyak 344 syarikat penerbitan telah diklafikasikan mengikut kelas atau kategori seperti berikut:

Kelas A: 35 syarikat.
Kelas B: 106 syarikat, dan
Kelas C: 203 syarikat.

Semua syarikat yang telah mendapat sijil klasifikasi telah diberikan hak dan layak mengemukakan dan menyertai tender bagi mendapat program di rangakaian-rangkaian TV RTM.

Disediakan oleh:

Jamil Hashim,
Ketua Unit Dokumentasi RTM